Van Alphen Secretariaten ondersteunt kleine brancheverenigingen voor ondernemers, die werkzaam zijn in de restauratie, bouw, en monumentenzorg. Van Alphen Secretariaten levert compleet verenigingsmanagement op niveau aan brancheverenigingen.

Een kleine branchevereniging kan veel bereiken voor haar leden. Maar een goed netwerk en kennis van het vakgebied leiden niet vanzelf tot een optimale belangenbehartiging. De initiatiefnemers van een branchevereniging zijn doorgaans ondernemers, die een eigen bedrijf runnen en weinig tijd kunnen besteden aan hun branchevereniging.

Door het inschakelen van een professioneel secretariatenbureau wordt de bestuursleden veel werk uit handen genomen. De branchevereniging bepaalt het beleid. De voorbereiding en uitvoering ervan kan worden ondergebracht bij Van Alphen Secretariaten.

Van Alphen Secretariaten is opgericht in 2002 en is met meerdere organisaties gevestigd in een kantoor in Amersfoort.
T: 033-465 9 465 | F: 033-479 0 769 | M: 06-5573 1243
www.vanalphensecretariaten.nl | info@vanalphenscretariaten.nl